BBZ - Vereniging voor
beroepschartervaart
Kuipersdijk 17
1601 CL Enkhuizen
Tel: +31 (0)228 32 11 90
info@beroepschartervaart.nl

"Varen en fietsen op en rond de Randmeren"

Uitnodiging bijeenkomst "Varen en fietsen op en rond de Randmeren"
Het doel van deze bijeenkomst is om met Randmeergemeenten en de VaarFietsVakantie-branche te bereiken dat gemeenten, touroperators, gidsen en schippers gezamenlijk komen tot ideeën voor versterking van het product Vaar/fiets vakanties op en rond de Randmeren. Ook willen ze zicht krijgen op een breder gebruik van de aan te leggen voorzieningen, om ervoor te zorgen dan er een meer renderende exploitatie van deze voorzieningen kan komen. Tussen de middag zullen gemeenten en lokale recreatie- en horecaondernemers zich presenteren aan de branche .In de middag wordt er gebrainstormd over de kansen en mogelijkheden om het Randmerengebied recreatief beter doorreisbaar te maken, met fiets en boot of combinaties daarvan. En wordt er gezocht naar kansrijke ideeën voor nieuwe land-water arrangementen.

De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 8 december in Hampshire Hotel - Newport te Huizen, van 10:00 tot 17:00 uur.
Klik hier voor de uitnodiging.
Schippers, eigenaren, fietsgidsen en boekingskantoren zijn van harte uitgenodigd.

 

november 2016 Beroep Windmolenpark

BBZ gaat samem met natuurbeschermings- en recreatieve organisaties als coalitie in beroep tegen Windpark Fryslân. De samenwerkende organisaties streven naar een open en rijk IJsselmeer voor natuur en recreanten. klik hier voor het persebericht

Juni 2015 Dreigende BTW verhoging

Het voornemen van het kabinet om de btw te verhogen heeft voor veel ophef gezorgd bij ondernemend Nederland. Ook bij de chartervaart. Wanneer het lage btw-tarief afgeschaft wordt, dan kan dit grote gevolgen hebben voor de passagiersvaart. De BBZ is hier dan ook tegen in het verweer gekomen. Een hervorming van het belastingstelsel hing al een tijd in de lucht. Deze week kwamen de eerste plannen naar buiten. Tegenover het voornemen om de btw te verhogen staat een verlaging van de belasting op arbeid. De beide maatregelen zijn voor de chartervaart niet in balans. De kostenverhoging (btw) zal zoveel schade opleveren voor de binnenvaart dat de kostenverlaging (op arbeid) er bij zal verbleken.
Om te bereiken dat deze plannen van tafel gaan trekken we samen op met het CBRB en ander organisaties. We hebben de media geïnformeerd over de desastreuze gevolgen voor onze sector en dat heeft tot nu toe geresulteerd in een artikel in de Schuttevaer en een nieuwsitem op Radio 1. Daarnaast hebben we ook de landelijke politiek benaderd met onze zorgen.
De boodschap die we uitgestuurd hebben is dat, met de crisis net achter de rug en de toegenomen kosten door overheidseisen, de kleinschalige passagiersvaart niet in de gelegenheid is om deze btw verhoging op te vangen. Daardoor zal deze direct doorberekend moeten worden aan de klant met als gevolg dat de sector veel klanten verliest. 

21 augustus 2016 Ernstig ongeval

Zondag 21 augustus heeft zich in Harlingen een ernstig ongeval voorgedaan aan boord van de klipper Amicitia. De mast is afgebroken en drie passagiers zijn als een gevolg daarvan overleden.
De BBZ en iedereen die actief is in de sector willen graag medeleven betuigen aan de familie en vrienden van de slachtoffers.
Op het moment vindt onderzoek plaats naar de toedracht van het ongeval. Dat onderzoek is ontzettend belangrijk. Het moet snel duidelijk worden of en hoe een dergelijke ramp voorkomen kan worden in de toekomst.

Kerncijfers 2014

Download hier de kerncijfers

webdesign door ipsis
Partner:kuiper2